Ekibimiz Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Yasemin Eda Erdal

Yasemin Eda Erdal, Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nden MBA derecesi ve Jean Monnet Bursu ile Bremen Üniversitesi’nde tamamladığı iki adet master derecesi bulunmaktadır. Teknoloji transferi, inovasyon yönetimi, girişimci mentorlüğü ve kümelenme alanlarında 12 yılı aşkın iş tecrübesine sahiptir. Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Bilkent Cyberpark’ta 7 yıl İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılında sosyo-politik, kültürel etkileşim ve sürdürülebilir girişimcilik konularında Atlantik ötesi diyoloğu teşvik etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği tarafından fonlanan programa 20 Türk liderden biri olarak seçilmiştir. 2015 yılında edindiği bilgi ve tecrübeyi aktarmak amacıyla E-CO Danışmanlık firmasını kurmuştur. 4 yılı aşkın zamandır H2020 KOBİ Aracı Programı ve FTI Programında dış değerlendirici olarak hakemlik  görevini sürdürmektedir. 300’den fazla proje başvurusunu değerlendiren Yasemin Eda Erdal,  10 Türk firmasının bu fonlardan faydalanmasını sağlamıştır. Global inkübasyon ağı “World Bank İnfoDev Program” üyesi olup, Dünya Bankası’nın sertifikalı girişimcilik eğitmenidir. Aynı zamanda Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılık Ağı üyesidir. 

  

Pelin Durtaş

Pelin DURTAŞ, 2001’de Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak tamamlamıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Durtaş 2005 senesinde aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlayarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bilgi İşlem Biriminde göreve başlamıştır.  2007 senesine kadar Birim Koordinatörü görevini yürüten Durtaş, buradan ayrılarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) Proje Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2007-2015 yılları arasında TTGV’de Ar-Ge destekleri, Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, inovasyon yönetimi, inovasyon değerlendirmesi, strateji planlama, AB kaynaklı projeler, koçluk ve mentörlük, Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesi, teknoloji transferi, uluslararası işbirliği alanlarında çalışmıştır. 2015 yılından beri şirketimiz bünyesinde AB kaynaklı projeler, Ar-Ge projeleri kapsamında firmaların ihtiyaç analizi ve Ar-Ge süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında görev yapmaktadır.

 

 

Tolga Bülbüloğlu

Tolga BÜLBÜLOĞLU, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir ve Gazi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Organizasyon Geliştirme, İnovasyon Yönetimi, Proje Teklifi Hazırlama ve Değerlendirme, Süreç Analizi ve Girişimcilik Desteği alanlarında 6 yıllık mesleki deneyime sahiptir. 2 yıldan uzun bir süre ERDEMİR Grubu'nda, Süreç Analizi ve Organizasyon Geliştirme Uzmanı olarak çalışmıştır. Ardından TÜBİTAK bünyesinde HORIZON 2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası ve EUREKA Proje Uzmanı olarak 2 yıl görev almıştır. Ayrıca, Brüksel'de, dört ay boyunca Türkiye adına H2020 ile ilgili lobi faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Teknoparklarda, üniversitelerde, kalkınma ajanslarında,sanayi ve ticaret odalarında ve TÜBİTAK'ta, H2020 & EUREKA hakkında 100'den fazla bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirmiştir. 200'den fazla KOBİ Aracı (SME Instrument) proje teklifi değerlendirmiş ve projelere destek sağlamıştır. 2017 yılında Türkiye’de KOBİ Aracı programını koordine etmiştir. Türkiye, onun programı yönettiği yıl olan 2017 yılında sunulan ve finanse edilen KOBİ projelerinde en yüksek sayıya ulaştı. KOBİ Aracı, İnovasyona Hızlı Erişim ve Risk Finansmanına Erişimi içeren EIC'nin (Avrupa İnovasyon Konseyi) 2018-2020 Çalışma Programını hazırlayan ekibin Türkiye'nin temsilcisi olarak bir üyesiydi.

İrem Harman

İş Geliştirme Uzmanımız Irem Harman, H2020 KOBİ Enstrüman Programı özelinde yenilikçi inovatif projeleriyle KOBİ'lere yeni küresel pazarlar yaratma konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Londra City Üniversitesi'nde Uluslararası Politika'da göç çalışmalarına odaklanarak Jean Monnet bursiyeri olarak yüksek lisansını, Bilkent  Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde ise lisansını tamamlamıştır. Avrupa Birliği Projelerinin özellikle Idari ve Finansal anlamda başarılı bir şekilde uygulanmasında deneyimlidir. Ankara Kalkınma Ajansı'nın yararlanıcısı olduğu 2.3M € bütçeli “Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında, 12 aktivite ve 1000'in üzerinde paydaşa sahip projenin tüm idaresi, raporlaması ve muhasebesini koordine ederek organizasyonel ve idari becerilerini kanıtlamıştır. Proje kapsamında, 10 üniversite, 3 iş ve meslek kuruluşundan 531 girişimciye, 7 günlük KOSGEB destekli Girişimcilik eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, 145 mentorden oluşan bir havuz oluşturulmuş, 212 girişimciye mentörlük hizmeti verilmiş ve 120 girişimciye teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda son derece deneyimli Uzmanlar tarafından danışmanlık verilmiştir.

  

Pelin Güçlü

Pelin GÜÇLÜ, lisans eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ nde tamamlamıştır. 5 yıllık özel sektör deneyimi bulunmaktadır. ATA Teknokent'te proje geliştirme, Fırat TTO ve TOBB ETÜ TTO’ da üniversite- sanayi iş birliği birimlerinde görev almıştır. Kamu-Üniversite-Sanayi çok ortaklı projelerin hazırlanması, yürütülmesi, firmaların teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Ar-Ge/İnovasyon çalışmalarının yapılması, iş birliği metotları, sözleşme yönetimi, TGB ve Ar-Ge yasal mevzuatı, iş geliştirme metotları, satış stratejileri, pazar araştırması, süreç iyileştirme yöntemleri hakkında deneyim sahibidir. 2017-2018 döneminde KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi Değerlendirme Kurulu'nda hakemlik yapmıştır. ‘Supply for Fırat Rainbow Surrounding Enterprise Network’ isimli IPA Proje ihalesinde değerlendirici olarak görev almıştır. ‘Turkey Technology Transfer Accelerator’ programında mentör üye olarak yer almıştır. PCM, TRIZ, Ulusal Hibe Destek Programları, Etkili Sunum Teknikleri, İş İnovasyonu, ÜSİMP İnovasyon Karnesi Programı, KÜSİP konularında bilgi sahibidir. Halen E-CO Consulting & Coaching’ de iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadır.

  

Gizem Özgün Bürken

Gizem Özgün Bürken, Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü lisans programından yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede master eğitimini tamamladı. Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi AKDENİZ TTO’nun kurucu ekibinde yer aldı. Üniversitenin önkuluçka merkezi “Caretta” nın modelleme sürecini yürüttü. Teknoloji transferi ve iş geliştirmeye yönelik yaklaşık 5 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Girişimcilik , inkübasyon merkezleri ve teknoloji ticarileştirme üzerine uzmanlaşmıştır. TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı projelerinde uzman olarak görev almıştır. Halen E-CO Consulting&Coaching’de AB Çerçeve programlarına yönelik çalışmalar yürütmekte ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

 

Odysseas Spyroglou
Associate

Odysseas Spyroglou, İngiltere'de yer alan Hertfordshire Üniversitesi İşletme, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İnşaat Mühendisliği programlarından master derecesine sahiptir. Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme (RTD) Programlarında Satınalma, İdare, Mali ve Hukuki Sorunların çözümü, Teknoloji Transferi, İnovasyon Yönetimi, Araştırma Geliştirme, Fikri Mülkiyet Hakları ve Bilgi Teknolojileri konularında 19 yılı aşkın mesleki deneyime sahiptir. Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) Yönetimi, Risk Finansmanı Erişimi ve FP7 / H2020 projelerine ilişkin Mali ve İdari Sorunlar konusunda araştırmacılara ve KOBİ'lere danışmanlık ve koçluk desteği sağlamaktadır. Türkiye’de “Turkey in Horizon 2020” projesi kapsamında uzun dönem kıdemli uzman olarak görev almıştır.

  

Philip Sowden
Associate

Philip Sowden, İngiltere’de yer alan Londra Enstitüsü’nde mühendislik eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında Leeds Polytechnic’den master derecesini almıştır. Sowden, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli sektörlerde (hizmet ve imalat) KOBİ destek programlarının ve Ar-Ge ve yenilikçilik süreçlerinin tasarlanması-yönetilmesi, teknoloji transferi ve inovasyon yönetimi konusunda 40 yılı aşkın profesyonel çalışma deneyimine sahiptir. Türkiye, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Malezya ve Singapur Estonya, Letonya gibi ülkelerde KOBİ yenilikçilik ve Ar-Ge destek programlarının tasarımı ve uygulanması konusunda Çerçeve Programları (FP4, FP5, FP6 & FP7) kapsamında çalışmalar yürütmüştür. Sowden, Çerçeve Programları (FP4, FP5, FP6, FP7 ve Horizon 2020) kapsamında finanse edilen KOBİ projelerde 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Teknoloji geliştirme ve ticarileştirme konusunda KOBİ'lere mentorlük vermiş olup, tüm inovasyon projelerinin çıktılarının tamamen ticarileştirilmesini sağlamak için tüm H2020 projelerinde kullanılan EC için “Ticarileştirme Aracı” geliştirmiştir. Türkiye’deki H2020 projelerinde kıdemli uzman olarak çalışmıştır.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.