Hanzade Sarıçiçek

Geri Dön

Hanzade Sarıçiçek çevre mühendisliği ve işletme eğitimi almıştır. Ülkemizin önde gelen teknoparklarında (Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark ve ODTÜ TEKNOKENT) kurucu ve yöneticilik yapmış olup teknoparklarda yer alan teknoloji firmalarının (özellikle bilişim, haberleşme, savunma/havacılık, sağlık alanlarında) kümelenme, işbirliği, ticarileştirme ve uluslararasılaşma faaliyetlerinde etkin rol oynamıştır. Ülkemizin önde gelen teknoparklarının kuluçka merkezleri, girişimcilik, hızlandırma ve yatırım programlarının tasarlanması, hayata geçirilmesi ve yönetiminde aktif rol almış olup, halen girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve yatırım yapmak amacıyla kurulan bir girişim olan TEGG Teknoloji Ekosistemi Geliştirme AŞ’nin kurucu ortağıdır.  Tasarımını ve yöneticiliğini yaptığı kuluçka, girişimcilik, hızlandırma ve yatırım programları kapsamında 10 yılı aşkın bir süredir teknoloji ‘startup’larına yönelik mentorluk deneyimi bulunmaktadır.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.