Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Hibe/Teşvik Sistemlerinden Yararlanma

Ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle birlikte özel sektöre yönelik finansal teşvikler, vergi indirimleri, faiz indirimleri, yasal düzenlemeler, AB fonları, altyapı yatırımları gibi çeşitli mali teşvikler uygulamaya koyulmuştur. Sektörel ve bölgesel alanda çeşitli sınıflandırmalara gidilerek ülke çapında ekonomik kalkınmaya yönelik yaygın bir etki sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle KOBİ’lerin bu destek sistemlerinden yararlanıp reel büyümeye katkı sağlaması ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.

Hibe ve teşvik sistemleri yıllar itibariyle ihtiyaca göre revize edildiğinden güncel gelişmelerin takibi firmalar açısında gittikçe zorlaşmaktadır. Firmalar büyük bir bilgi yığınıyla karşı karşıya kalmakta, ticari faaliyetleri nedeniyle sistemleri anlamak için vakit ayıramamaktadır.

Biz E-CO Danışmalık olarak, firmalar ve girişimcilerin ihtiyaçlarını anlayıp onlar için TÜBİTAK,KOSGEB,Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kurumlar kapsamında uygun olan destek mekanizmasını tespit ettikten sonra ilgili proje başvuru dosyasının hazırlanması, süreç takibinin yapılması ve projenin sonlandırılması ile ilgili anahtar teslim hizmetler sunuyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.