Eğitim Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Ar-Ge ve İnovasyon ile uluslararasılaşmada öğrenme süreci halen devam eden bir sanayileşme süreci yaşamaktayız. Dolayısıyla kalifiye insan kaynağı tarafından, iş dünyasına gerçekleştirilen bilgi transferi hala kritik bir öneme sahip. Çünkü firmaların mevcut imkanlardan yararlanmaları, ihtiyacı olduğu bilgiye ulaştığı oranda mümkün olmaktadır.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, TTO, Teknopark ve diğer bölgesel kuruluşlar ile ortak çalışma alanları yaratarak, ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Eğitimlerimizi modül sistematiği ile bir süreç yönetimi olarak gerçekleştiriyor, teorik ve uygulamalı olarak öğrenmeye dayalı içeriklerden oluşturuyoruz.

Networkümüzde bulunan alanında uzman kişilerden oluşan eğitmen kadromuzla hizmet sunuyoruz.

Eğitim Hizmetlerimiz

Proje Döngüsü Eğitimi

Hayata geçirmek istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan ve tüm faaliyetlerin aşama aşama planlandığı ve takip edildiği süreci kapsayan faaliyetlere proje döngüsü denilmektedir. Proje konusunun belirlenmesinden uygulanmasına tüm sürecin belirli bir sistematiğe göre tasarlanması proje döngüsü yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Proje döngüsü yönetimi, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen bir yöntemdir.  

Biz E-CO Danışmanlık olarak; farklı alanlarda kullanabileceğiniz proje döngüsü yönetimi yeteneğini gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlerle sizlere kazandırıyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.