Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Melek Yatırımcı ve Risk Sermayesi Fonlarına Erişim

Ülkemizde startup ekosistemi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Özellikle yatırımcıların ilgisini çeken belirli faaliyet alanlarında faaliyet gösteren teknogirişim firmaları melek yatırım ve risk sermayesi fonlarından yararlanmak için büyük çaba göstermektedir.

Kamu fonlarının yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyaç duyulan melek yatırım ve risk sermayesi fonları startupları “ölüm vadisinden” kurtarmak için çok etkili bir araçtır.

Türkiye’deki staruplara yatırım yapmak için faaliyet gösteren çok sayıda melek yatırım ağı ve risk sermayesi fonu bulunmaktadır. Kuruluşların bazıları uluslararası ortaklı olup, bazıları ise yerli sermaye ile kurulmuş fonlara sahiptir. Bu kuruluşların ve yatırımcılarının her birinin ilgilendikleri öncelikli alanlar mevcuttur. İlgili yatırımcıya ulaşma, ortaklık süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin gerçekleştirilmesi ve diğer  hayati konular siz işletmelerin çokça kafasını kurcalayan ve vaktini alan karmaşık süreçlerdir.

Biz E-CO Danışmanlık olarak; sektörde yer alan melek yatırımcıları ve risk sermayesi kuruluşlarını ve bunların yatırım alanlarını sizler için takip ediyor, sizi doğru kişi ve kurumlara yönlendiriyor, tüm süreçte destek ve koçluk sağlıyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.