Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi; organizasyonlar arasında bilgi ve deneyim aktarımını hızlıca gerçekleştiren, bilgi ve deneyim kullanıcısı olan karşı tarafın rekabet gücünü artıran aktif bir süreçtir.

Daha basit bir ifadeyle teknoloji transferi; bilgi ve teknolojinin, bir firmadan başka bir firmaya, bir sektörden başka bir sektöre veya bir ülkeden başka bir ülkeye aktarılması, bu bilgi ve teknolojinin uyarlanması ve yerli üretim sürecine kazandırılması anlamına gelmektedir.  Bu farklı organizasyonların biraraya getirilmesi için de arayüz birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca yönelik olarak firmamız, üniversite ortaklı projeleriniz için partner bulma, spesifik alanlarda çalışan akademisyen eşleştirmelerini sağlama, sahip olduğunuz buluşun fikri hak ve ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi konularında hizmetler sunmaktadır.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.