Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Uluslararası Pazarlara Açılma

Firmalar yerel pazarlardaki kızgın rekabet, iç talebin daralması veya ulusal ekonomilerindeki problemler gibi çeşitli etkenler sonucunda uluslararası pazarlara açılma gereksinimi duymaktadırlar.

Günümüzde teknolojinin küresel bir pazar yaratması ve ulusal sınırları ortadan kaldırmasıyla birlikte firmaların küresel pazarlarda faaliyet gösterme ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Özellikle teknoloji üreten  firmalar küresel olarak standardize edilmiş ürünler üretmek ve bu ürünleri tüm dünya insanlarına aynı şekilde pazarlamak durumundadır.

Ülkemizde firmaların uluslararası pazarlara açılması için çok sayıda hibe ve teşvik mevcuttur. Firmaların hangi aşamada hangi fonlardan yararlanması gerektiği önemli stratejik kararlar neticesinde belirlenmelidir.

Biz E-CO Danışmanlık olarak; firmanızın uluslararası pazarlara açılması için strateji haritanızı hazırlıyor, pazar ve rakip analizinizi gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında yer alan iş ağımız sayesinde sizi sektörden diğer ülkelerde faaliyet gösteren firmalarla eşleştiriyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.