Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurma

Uluslararası arenada ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için son yıllarda Ar-Ge hibe ve teşvikleri tutarında ciddi bir artış görülmektedir. Katma değeri yüksek ileri düzey teknolojilerin üretilmesi ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulmasına ve teşvikine yönelik “Ar-Ge Reform Paketi” yürürlüğe girmiştir. Bu reform paketiyle özel sektörün kendi bünyesinde Ar-ge ve Tasarım Merkezi kurması teşvik edilmektedir. Asgari başvuru şarkları taşıyan her firma bu hibe ve teşvik sisteminden yararlanabilmektedir.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, firmanızın fizibilitesini gerçekleştirip, mevzuatlara uygunluğunu araştırıyor ve söz konusu Ar-Ge veya tasarım merkezinin kurulma süreçlerini sizin için yönetiyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.