Eğitim Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Ar-Ge ve İnovasyon ile uluslararasılaşmada öğrenme süreci halen devam eden bir sanayileşme süreci yaşamaktayız. Dolayısıyla kalifiye insan kaynağı tarafından, iş dünyasına gerçekleştirilen bilgi transferi hala kritik bir öneme sahip. Çünkü firmaların mevcut imkanlardan yararlanmaları, ihtiyacı olduğu bilgiye ulaştığı oranda mümkün olmaktadır.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, TTO, Teknopark ve diğer bölgesel kuruluşlar ile ortak çalışma alanları yaratarak, ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Eğitimlerimizi modül sistematiği ile bir süreç yönetimi olarak gerçekleştiriyor, teorik ve uygulamalı olarak öğrenmeye dayalı içeriklerden oluşturuyoruz.

Networkümüzde bulunan alanında uzman kişilerden oluşan eğitmen kadromuzla hizmet sunuyoruz.

Eğitim Hizmetlerimiz

H2020 Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

AB fonlarına yönelik proje hazırlama ve yönetim süreci Türkiye’deki hibe sistemine göre farklılıklar içermektedir. AB fonlarından yararlanabilmek için AB mevzuatlarının iyi bilinmesi gerekmekte ve proje çatısının iyi oluşturulması gerekmektedir.

Biz E-CO Danışmanlık olarak; H2020 KOBİ aracı ve FTI projelerine yönelik sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi uygulamalı proje yazma eğitimleriyle sizlere aktarıyoruz. Eğitim sonunda proje başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreci öğreniyor, kendi başvurunuzu gerçekleştirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olabiliyorsunuz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.