Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

H2020 ve KOBİ Aracı Programı

Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

Horizon 2020 Programının Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan “Horizon 2020” 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir H2020’nin alt programlarından olan Kobi Aracı Programı(SME Instrument); Ar-Ge, inovasyon ve uluslararası pazarlara açılma konusunda oldukça rekabetçidir. Bu programdan yeni ürün-süreç-teknoloji geliştirmek isteyen ve rekabetçilik seviyesini arttırmak isteyen KOBİ’ler yararlanabilmektedir. 3 Fazdan oluşan KOBİ Aracı programı, ilk fazda kavramsal fizibilite çalışmaları desteklenmektedir. Faz 2 ‘de demonstrasyon ve pazar uygulama çalışmaları, Faz 3’te ise ticarileştirme çalışmaları desteklenmektedir. Faz 1’de destek miktarı sabit olup 50 bin Avro, Faz 2’de ise % 70 + % 25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir. Faz 2 ‘de Avrupa Komisyonu katkısı en az 500 bin Avro, en fazla 2,5 milyon Avrodur.

2014-2018 yılları arasında Türkiye’den gerçekleştirilen başvurulardan sadece 25 adet proje desteklenmiş oluş, 6 adet projenin başvuru ve yürütme süreci E-CO Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir. E-CO Danışmanlık Kobi Aracı ve FTI Programları kapsamında TÜBİTAK tarafından akredite edilmiş birkaç kuruluştan biridir. 2014-2018 Türkiye istatistiklerine göre genel başarı oranı % 2,9 olarak gerçekleşmiştir. Firmamızın başarı oranı ise % 24 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bu süreçte biz E-CO Danışmanlık olarak sizlere; AB mevzuatları çerçevesinde KOBİ tanımına uygunluk kriterlerinin tespiti, proje dosyasının hazırlanması, süreç yönetimi ve sonuç raporlarının hazırlanmasına yönelik anahtar teslim hizmetler sunuyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.