Eğitim Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Ar-Ge ve İnovasyon ile uluslararasılaşmada öğrenme süreci halen devam eden bir sanayileşme süreci yaşamaktayız. Dolayısıyla kalifiye insan kaynağı tarafından, iş dünyasına gerçekleştirilen bilgi transferi hala kritik bir öneme sahip. Çünkü firmaların mevcut imkanlardan yararlanmaları, ihtiyacı olduğu bilgiye ulaştığı oranda mümkün olmaktadır.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, TTO, Teknopark ve diğer bölgesel kuruluşlar ile ortak çalışma alanları yaratarak, ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Eğitimlerimizi modül sistematiği ile bir süreç yönetimi olarak gerçekleştiriyor, teorik ve uygulamalı olarak öğrenmeye dayalı içeriklerden oluşturuyoruz.

Networkümüzde bulunan alanında uzman kişilerden oluşan eğitmen kadromuzla hizmet sunuyoruz.

Eğitim Hizmetlerimiz

Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Modelleri

Girişimci yetiştirme programları kapsamında inkübasyonlar, teknoparklar, TTO’lar ve diğer bölgesel kuruluşlarla iş birliği halinde çalışıp uygulamalı girişimcilik eğitimleri gerçekleştiriyoruz. İş fikrinin iş modeline dönüştürülmesi ve yatırımcı sunumunun hazırlanması gibi farklı modüllerden oluşan eğitim programlarımız ve konusunda uzman eğitmen havuzumuz bulunmaktadır.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.