Danışmanlık Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Danışmanlık hizmeti sizin de bildiğiniz üzere, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri belirli bir amaç doğrultusunda danışanlarına aktarması işidir.

Bu basit tanımda önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir bölüm mevcut: alanında uzman kişiler.

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda danışmanlık firmaları belirli alanlarda uzmanlaşarak müşterileriyle stratejik ortaklık kuruyor ve birlikte katma değer yaratan işlere imza atıyorlar. Ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte danışmanlık hizmetleri son yıllarda hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. Fakat bu noktada uzmanlaşma konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bizce herkes her işi yapmamalı, işi uzmanına bırakmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve insan kaynağımızla sizlere, uzmanlık alanlarımız kapsamında, kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

E-CO Danışmanlık olarak bizler sizlere Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Teknoloji Ticarileştirme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Fizibilite Çalışmaları Gerçekleştirme

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları büyüme ve kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.

Çok ortaklı projelerin hayata geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları ilgili projenin sektöre veya bölgeye uyumluluğunun tespitinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması fizibilite çalışmaları sonucu ortaya çıkan analiz ve raporlamalar sayesinde mümkün olmaktadır.

Firmanız inovasyon yönetimi ve girişimcilik alanlarında gerek kamu hibe ve teşviklerinden yararlanarak gerekse özel finansmanla fizibilite planı hazırlamakta, saha çalışmalarını gerçekleştirmekte ve ilgililere sunulmak üzere raporlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.