BİGG + Projesi İnovasyon Odaklı KOBİ Mentorlüğü Arayüz Modelinin Geliştirilmesi #TechMentoringInterface

Sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan teknogirişimcilik ekosistemini canlandırmak adına kamu otoriteleri, teknoloji ve inovasyon temelli sektörlerin gelişimi için bir dizi yapıcı adım atmaya devam etmektedir. Buna rağmen, teknoloji transferi konusunda istenilen seviyelere ulaşılamamaktadır. Google ve OC&C Strategy Consultants iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemi' raporuna göre, Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde mentorluk mekanizması çalıştırılamamaktadır. Bunun ilk sebebi girişimci temelli mentor sayısının oldukça az olmasıdır. İkinci sebebi ise mentor ve mentee ilişkisini profesyonel bir şekilde yöneten arayüz mekanizmalarının bulunmamasıdır.

Bu problem ışığında TÜBİTAK tarafından, KOBİ’lere yönelik mentorluk mekanizması geliştirilmesi gerekçesiyle açılan BiGG+ Çağrısı değerlendirme sonuçlarına göre, firmamız desteklenmeye hak kazanan 11 kuruluş içerisinde yer almıştır.

Proje kapsamında, daha önceden TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmış, sektör kısıtlaması olmaksızın teknogirişimci olan, ölçeklenebilir, etki alanı geniş ve pazar potansiyeli yüksek bir prototipi & ürünü olan ve en az 3 kişilik bir ekipten oluşan KOBİ’ler; yatırımcılar ve iş profesyonelleri ile eşleştirilecek ve global pazarlara açılmaları için desteklenecektir.

İki yıl boyunca devam edecek olan bu proje kapsamında, 30 adet menteenin KOBİ Olgunluk Seviyesi ve/veya Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinde düzey artışı sağlanması, 10 adet girişimcinin TÜBİTAK mentor havuzuna kazandırılması ve özgün & sürdürülebilir bir mentorluk modeli yaratılması hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında ECO Danışmanlık 2020-2022 dönemini takiben, 2022-2024 tarihleri arasında 2. kez Arayüzü kuruluşu seçilmiştir. Firmamız desteklenmeye hak kazanan 20 kuruluş içerisinde yer almıştır.  Proje kapsamında, 30 adet menteenin KOBİ Olgunluk Seviyesi ve/veya Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinde düzey artışı sağlanması, 10 adet girişimcinin TÜBİTAK mentor havuzuna kazandırılması ve özgün & sürdürülebilir bir mentorluk modeli yaratılması hedeflenmektedir.