Serkan Bürken

Geri Dön

Serkan Bürken, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı sene ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında ise aynı bölümden Doktora derecesini almıştır. Akademik kariyerinin yanında profesyonel kariyerine 2005 yılında başlamış; üç sene özel bir şirkette Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda çalışmaya başlamıştır. TTGV’de Proje Yöneticiliği görevini icra ederken, 106 adet Ar-Ge projesinin destek başvurusu değerlendirme sürecinde Proje Sorumlusu olarak görev almış; Ar-Ge Akademisi Eğitim Programı’nı ve Kıvılcım Merkezi ortak çalışma alanını tasarlamış ve uygulamıştır. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Geliştirme Yöneticisi olarak profesyonel kariyerine devam etmiştir. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi’nin  Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 2018 yılının Mart ayından bir sene süre ile itibariyle Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi'nin yöneticiliğini yürütmüştür. Halen, OSTİM Teknik Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları Ar-Ge destek mekanizmalara ve fonlaması, inovasyon ve teknoloji yönetimi, kümelenme, uluslararası politik iktisat, endüstriyel iktisat, otomotiv endüstrisi ve teknoloji transferidir. Birçok akademik bildirisinin yanında; çeşitli ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Halen, iki adet akademik makalesi SSCI’lı dergilerde ‘peer-review’ sürecindedir.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.