Blog

Proje Yönetimi Stratejileri

25 Mart 2020

Bir alan ya da konu ile ilgili olarak var olan bir sorunun ortadan kaldırılması, sorun ya da hedeflerin ortaya konması amacı ile proje üretilmektedir. Proje yönetimi ise bu projelerin belirli bir zaman diliminde mali bir bütçe belirlenerek ne zaman biteceği de hesap edilerek ortaya konması ve yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Bir projenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi amacı ile E-Co tarafından proje yönetimi stratejileri geliştirilmektedir. Bu bağlamda;

 • Projenin net kapsam beyanı
 • Net ihtiyaçlar
 • Paydaş analizi ve katılım planı
 • Çalışanları özetleyen ayrıntılı ve gerçekçi planlar
 • Risk yönetimi, değişiklik yönetimi, iletişim gibi konular dikkate alınmaktadır.

Çıktıların başarılı olması noktasında etkili stratejiler geliştirilmelidir. Basit gibi görülse de projelerin etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bu stratejilerin ortaya konulması gerekiyor. En iyi uygulamaların sunulması ve çözümlerin bulunması amacı ile kullanılabilecek proje yönetim stratejileri ise aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Proje detaylarını tanımlayın. Başarının temelini attığınızdan emin olmanız önemlidir.
 • Net beklentiler belirleyin. Hesap verilebilirliğin kolay olması amacı ile bileşenlerin hangi ekip tarafından gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir.
 • Doğru ekibi ve sistemi seçin. Ekibe görev ataması yaparak ve bir görev yöneticisi oluşturarak doğru ekibe sahip olduğunuzdan emin olun. Ekipte çok sayıda değil, beceri ve deneyim bakımından projeye katkı sağlayacak kişiler olmalıdır.
 • Kilometre taşlarını tanımlayın. Projenin yaşam döngüsü başlatma, planlama, yürütme ve kapatma gibi alanlardan oluşmaktadır. Bu sayede proje yönetim stratejileri ve her aşamanın kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • Net iletişim kurun. İletişim planı oluşturulması, toplantıların ne zaman yapılacağı, ekibin ne sıklık ile kontrol edileceğinin belirlenmesi önemlidir.
 • Proje risklerini yönetin. Proje yönetim stratejileri arasında en önemli maddedir. Olası sorunların ortaya çıkmasını öngörerek A ve B planları hazırlamanız gerekmektedir.
 • Projenin yolunda olduğundan emin olun. Projeye ilave durumların olup olmadığını tespit edin.
 • Tamamlandıktan sonra projeyi değerlendirin. Bir bütün olarak projeyi gözden geçirin.

Proje geliştirme ve danışmanlık noktasında sizlere en iyi stratejilerin, en uygun ve yaratıcı çözümlerin sunulması amacı ile www.e-co.com.tr adresinden hizmet alabilirsiniz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.