Blog

Avrupa İnovasyon Konseyinden Yüksek Etki İçin Vizyon ve Yol Haritası

22 Temmuz 2020

Avrupa İnovasyon Konseyi geçtiğimiz aylarda “Etki İçin Vizyon ve Yol Haritası”nı yayınladı. Haziran ayında tamamlanan makalede Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Danışma Kurulu üyelerinin görüşlerine yer verildi. Konsey tarafından hazırlanan makalede Coronavirus krizinin ardından, dünyada meydana gelecek sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve derin teknolojiye dayanan çığır açan yenilikler ele alındı. Virüsün dünya standartlarında bilim, yaratıcı başlangıçlar ve eşsiz çeşitlilik sonuçlarının doğacağının belirtildiği içerikte Avrupa’nın söz konusu değişimler için yol gösterici olduğu ifade edildi.

Avrupa Coronavirus Salgınından Daha Güçlü Çıkacak

Avrupa'nın Coronavirus krizinden daha güçlü bir şekilde çıkması için sürdürülebilirlik oluşturan, oyunu değiştiren yeniliklere yönelik yatırımların ve insan merkezli dijital geleceğin sinyallerinin verildiği makalede, yatırımcıların kaynakları yüksek etkili fikirlere, girişimlere ve yatırımlara yönlendirmesi gerektiği belirtildi. Önümüzdeki yıllarda yüksek teknoloji tabanlı iş fırsatlarının ortaya çıkacağı belirtilen makalede, Gelecek ve Gelişen Teknolojiler(FET) ve KOBİ Aracı (Yeni adı EIC Accelerator) programlarına ilaveten öz kaynak yatırımının özel bir fon ile birlikte desteklemesi gerektiğine yer verildi.

Avrupa Global Sorunlara Çözüm Arıyor

Konsey, 2021 -2027 yıllarını kapsayacak olan Horizon Europe çerçeve programı kapsamında iki başarılı programın entegrasyonu ile global sorunlara çözüm bulma noktasında hızlı bir etki yaratılacağını belirtti. Bu programlar: Gelecek ve Gelişen Teknolojiler(FET) ve KOBİ Aracı (Yeni adı EIC Accelerator).

Konsey, pilot çalışması tamamlanan EIC Accelerator programının, KOBİ'ler için bir hızlandırıcı program niteliğini taşıması ve geleneksel hibe desteğini, öz sermaye yatırımı ile entegre etmesi ve dolayısıyla bir inovasyon topluluğu oluşturması açısından benzersiz bir uygulama olacağını savunmaktadır. EIC Accelerator Programının etki odaklı ve yenilikçi KOBİ’ler için mükemmelliğin ayırt edici özelliğini yansıtan bir program olacağı ifade edilmiştir. Yenilikçi KOBİ’lere eşit fırsatlar sağlanlandığı, yüksek riskli / yüksek etkili fikirlerin toplandığı bu programda, disiplinlerarası iş birlikleri geliştirme çalışmaları teşvik edilmektedir ve en iyi ekiplere yatırım yapılacağı aktarılmıştır.

10 Milyar € Yatırım Teşviki ile 50 Milyar € ‘luk Yatırım Etkisi Yaratmayı Öngörüyorlar

Konsey, 2021-2027 döneminde minimum 10 Milyar € bütçeyle, EIC Accelerator Programı’nın Avrupa'daki vizyoner fikirler, çığır açan teknolojiler ve yenilik fırsatlarını artıracağına ve aynı zamanda diğer yatırımcılardan da 30 ila 50 Milyar € arasında yatırım çekeceğini öngörüyor. Bu kümülatif yatırım etkisi Avrupa’daki teknoloji yatırımlarını ve startupların büyüme seyrini kökten değiştirecektir. Pilot çalışma sırasında bu programda şimdiye kadar, her bir Euro için 2.4 € 'luk takip yatırımın tetiklediği aktarılmıştır.

Makalede yer alan diğer detaylar ise şöyle:

•Araştırma Konseyi (ERC) araştırmacılar için olduğu gibi KOBİ’lere de eşit fırsat sağlamalı, yüksek etkili fikirleri toplamalı ve onları geliştirmek için disiplinlerarası iş birlikleri ve en iyi ekiplere yatırım yapmalıdır.

. EIC Accelerator finansmanı yüksek teknoloji odaklı disiplinlerarası araştırmaları desteklemeli, sadelik ve yenilikçilik ihtiyaçlarına odaklanarak girişimci merkezli olmalıdır.

•EIC , geleneksel olmayan düşünceye karşı ayrımcılık eğilimi gösteren, sistem önyargılarına meydan okuyan, kadın girişimcileri teşvik eden ve AB dışından gelen girişimciler için ana inovasyon merkezlerinin kapısını açmalıdır.

•Son dokuz ayda 7.500'den fazla startup ve KOBİ başvurusu alan EIC Pilot'tan 20 milyar €'dan fazla destek talep edilmiştir. Talep edilen bu miktarın yarısı karma fonlama (hibe + özsermaye yatırımı) içindir. EIC, yüksek potansiyel projeleri yürütmek için diğerleriyle yakın iş birliği içinde çalışmalıdır.

•EIC'nin yenilikçi girişimcilere ve araştırmacılara yapılan yatırımların ayırt edici özelliği, eşit, cinsiyet dengeli ve çeşitlidir. EIC destekli şirketler özellikle sağlığa odaklanarak Avrupa'nın sürdürülebilirlik dönüşümüne ve geleceğine öncülük eder. Avrupa'yı 21. yüzyılın teknoloji ve inovasyon lideri olarak kuran teknolojik egemenlik ve acil küresel iklim ihtiyacının bilinciyle tarafsızlık ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışır.

•Hibe ve destek için başvuruda bulunan şirketlerin aynı teklifi birden çok kez göndermelerine izin verilmelidir. Gelecek vaat eden tekliflerin sunulduğu “ikinci bir şans” yaklaşımı hayata geçirilmelidir. Başvuru yapan şirketin yalnızca bir kez yeniden teklif göndermesine izin verilir, ancak önemli iyileştirmeler beklenir.

•Şirketler, ilgili ölçek ve kapsam kaynaklarını seferber etmek için kurumsal VC'ler, açık inovasyon ve tedarik birimlerini devreye almalıdır. Bu durum tematik “Etki ekosistemleri” aracılığıyla organize edilmelidir. Bünyesinde yenilik yapmak isteyen şirketler girişimcilerle bir araya gelerek enerji, sağlık, ulaşım gibi sürdürülebilir geleceğin devamlılığını sağlayabilirler.

•Risk sermayesi ve yatırımcı topluluğuna ihtiyaç vardır. Bu durum art arda ilerlemelidir. Kaliteyi yüksek seviyede tutabilmek için EIC Fonu'nun aktif işletme aşamasıyla yeni başlayanlar için yatırımcılar ve EIC desteği ve yatırımı için seçilmiş şirketler olmalıdır.

 

Kaynak: The European Innovation Council – A Vision and Roadmap for Impact, Independent report by the EIC pilot Advisory Board, June 2020. 

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.