Duyurular

İngiltere Hükümeti'nin İnovasyon Vakfı olan NESTA’nın yürüttüğü, Küresel İnovasyon Politikası Hızlandırıcı Programının Türkiye’deki uygulamasını gerçekleştirecek yerel proje ortağı olarak seçildik!

16 Ekim 2019

Nesta, 90’lı yılların sonunda kurulan İngiltere merkezli küresel bir inovasyon vakfıdır. İnovasyon odaklı araştırma projelerini fonlamak, kalkınma politikaları geliştirmek ve inovasyon ile toplumsal problemlere çözüm bulmayı amaçlamaktadır. 

Küresel İnovasyon Politikası Hızlandırıcı Programı, Nesta’nın yönetiminde gerçekleştirilen, inovasyon politikası liderleri ve yöneticileri için ortak bir gelişim programıdır. Bu program, İngiltere hükümetinin Newton Fonu aracılığıyla finanse edilmektedir. Programın uygulandığı ülkelerde üst düzey politika yapıcılarının programa katılımı sağlanarak kurumların inovasyon kapasitesinin gelişimine katkı sağlamakta, ekiplerin uygulama yeteneklerini güçlendirmekte ve ülkelerin kalkınma politikalarına katkı sağlamaktadır. Program, Manchester ve Oxford üniversiteleri de dahil olmak üzere İngiltere'nin önde gelen uzman kuruluşları, yenilik ve tasarım uzmanı danışmanları tarafından kurulan konsorsiyum tarafından desteklenmektedir. Program, yerel ortak kuruluşlarla birlikte uygulanmaktadır. Bu yerel ortaklıklarla, ülkelerin inovasyon haritası çıkarılmakta ve kilit kurumlarla iş birliği yapılmaktadır.

E-CO Consulting & Coaching, bu programın Türkiye’deki uygulamasını gerçekleştiren yerel proje ortağıdır. 

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.