Duyurular

TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri(SADE) Kapsamında İlk Çağrısını Yayımlandı

03 Ağustos 2018

TÜBİTAK, firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak sanayi destek çağrılarını güncelledi. İlk çağrı ağustos ayında Genel SADE projesi kapsamında açıldı. Bu çağrı daha önceki TEYDEB proje içerikleriyle benzer olmakla birlikte maksimum proje bütçesi 50000000 TL'ye çıkarıldı ve maksimum proje süreleri uzatıldı. Genel SADE kapsamında proje bütçesinin %20' lik kısmı firmaların daha önceki bütçe sisteminde proje kapsamına alamadığı Ar-Ge harcamaları için kullanabileceği şekilde esnetildi.

Çağrı kapsamında tüm Sektörlere yönelik araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik projeleri destek kapsamına alınıyor. Çağrı kapsamında sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 31.12.2018

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.