Ekibimiz Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Yasemin Eda Erdal

Yasemin Eda Erdal, Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nden MBA derecesi ve Jean Monnet Bursu ile Bremen Üniversitesi’nde tamamladığı iki adet master derecesi bulunmaktadır. Teknoloji transferi, inovasyon yönetimi, girişimci mentorlüğü ve kümelenme alanlarında 12 yılı aşkın iş tecrübesine sahiptir. Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Bilkent Cyberpark’ta 7 yıl İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılında sosyo-politik, kültürel etkileşim ve sürdürülebilir girişimcilik konularında Atlantik ötesi diyoloğu teşvik etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği tarafından fonlanan programa 20 Türk liderden biri olarak seçilmiştir. 2015 yılında edindiği bilgi ve tecrübeyi aktarmak amacıyla E-CO Danışmanlık firmasını kurmuştur. 4 yılı aşkın zamandır H2020 KOBİ Aracı Programı ve FTI Programında dış değerlendirici olarak hakemlik  görevini sürdürmektedir. 300’den fazla proje başvurusunu değerlendiren Yasemin Eda Erdal,  10 Türk firmasının bu fonlardan faydalanmasını sağlamıştır. Global inkübasyon ağı “World Bank İnfoDev Program” üyesi olup, Dünya Bankası’nın sertifikalı girişimcilik eğitmenidir. Aynı zamanda Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılık Ağı üyesidir. 

  

Pelin Durtaş

Pelin DURTAŞ, 2001’de Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak tamamlamıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Durtaş 2005 senesinde aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlayarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bilgi İşlem Biriminde göreve başlamıştır.  2007 senesine kadar Birim Koordinatörü görevini yürüten Durtaş, buradan ayrılarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) Proje Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2007-2015 yılları arasında TTGV’de Ar-Ge destekleri, Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, inovasyon yönetimi, inovasyon değerlendirmesi, strateji planlama, AB kaynaklı projeler, koçluk ve mentörlük, Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesi, teknoloji transferi, uluslararası işbirliği alanlarında çalışmıştır. 2015 yılından beri şirketimiz bünyesinde AB kaynaklı projeler, Ar-Ge projeleri kapsamında firmaların ihtiyaç analizi ve Ar-Ge süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında görev yapmaktadır.

 

 

Gökhan Çelebi

Teknoloji pazarlama geçmişi bulunan ve 3 kez girişimcilik süreçlerinde yer alan Gokhan Celebi, İngiltere'de INTEL'in Küresel Pazarlama Programı olan Intel Inside bünyesinde Bölge Yöneticisi olarak Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye bölgesinden sorumlu olarak çalışmıştır. Dünya'nın en büyük teknik ve mesleki örgütü olan IEEE'den 500K alan isbir.org programının da kurucularındandır. 12 yıl boyunca küresel düzeyde ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları yürütmüş ve 150'den fazla girişimin 80M + USD yatırım/fon/hibe alarak kurulmasına ve büyümesine yardımcı olmuştur.

Lisans Eğitimin ODTÜ'den almış ve sonrasında Times Higher Education (THE) Index tarafından alanında dünyanın en iyi 100 programı arasında yer alan Sabancı School of Management'da Executive MBA yapmıştır. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den Girişimcilik ve İnovasyon odaklı bir diplomaya sahip durumdadır. Yine Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) mentorluk ve koçluk sertifikasına sahiptir.

Tarih ve yenilik hakkında okumayı ve sosyal medya ile uğraşmayı seven çelebi dijital teknolojilere yaptığı küresel katkı ile Birleşik Krallık Hükümeti "Üstün Yetenek" Vizesi ile ödüllendirilmiştir.

 

Tolga Bülbüloğlu

Tolga BÜLBÜLOĞLU, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir ve Gazi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Organizasyon Geliştirme, İnovasyon Yönetimi, Proje Teklifi Hazırlama ve Değerlendirme, Süreç Analizi ve Girişimcilik Desteği alanlarında 6 yıllık mesleki deneyime sahiptir. 2 yıldan uzun bir süre ERDEMİR Grubu'nda, Süreç Analizi ve Organizasyon Geliştirme Uzmanı olarak çalışmıştır. Ardından TÜBİTAK bünyesinde HORIZON 2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası ve EUREKA Proje Uzmanı olarak 2 yıl görev almıştır. Ayrıca, Brüksel'de, dört ay boyunca Türkiye adına H2020 ile ilgili lobi faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Teknoparklarda, üniversitelerde, kalkınma ajanslarında,sanayi ve ticaret odalarında ve TÜBİTAK'ta, H2020 & EUREKA hakkında 100'den fazla bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirmiştir. 200'den fazla KOBİ Aracı (SME Instrument) proje teklifi değerlendirmiş ve projelere destek sağlamıştır. 2017 yılında Türkiye’de KOBİ Aracı programını koordine etmiştir. Türkiye, onun programı yönettiği yıl olan 2017 yılında sunulan ve finanse edilen KOBİ projelerinde en yüksek sayıya ulaştı. KOBİ Aracı, İnovasyona Hızlı Erişim ve Risk Finansmanına Erişimi içeren EIC'nin (Avrupa İnovasyon Konseyi) 2018-2020 Çalışma Programını hazırlayan ekibin Türkiye'nin temsilcisi olarak bir üyesiydi.

Gizem Özgün Bürken

Gizem Özgün Bürken, Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü lisans programından yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede master eğitimini tamamladı. Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi AKDENİZ TTO’nun kurucu ekibinde yer aldı. Üniversitenin önkuluçka merkezi “Caretta” nın modelleme sürecini yürüttü. Teknoloji transferi ve iş geliştirmeye yönelik yaklaşık 5 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Girişimcilik , inkübasyon merkezleri ve teknoloji ticarileştirme üzerine uzmanlaşmıştır. TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı projelerinde uzman olarak görev almıştır. Halen E-CO Consulting&Coaching’de AB Çerçeve programlarına yönelik çalışmalar yürütmekte ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

 

Damla Deveci

Damla DEVECİ, Gaziantep Üniversitesi Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Aynı zamanda Bükreş Üniversitesi Fizik bölümünde eğitim almıştır. Ardından OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi’nde proje uzmanı olarak görev almıştır. KOSGEB, TÜBİTAK , Kalkınma Ajansı ve AB desteklerinde Proje Tasarımı ve Proje Teklifi Hazırlama süreçlerinde bulunmuştur. TUBİTAK 2237-B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’nin yürütümünde yer almıştır. Şu anda da E-CO Consulting & Coaching’de çalışmalarına devam etmektedir.

 

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.