H2020 KOBİ Aracı Programında Türkiye’nin En Başarılı Danışmanlık Firmasıyız

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı yapısıdır. İlki 1984 yılında başlatılmış olup dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan “Horizon 2020” 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir .

H2020’nin alt programlarından olan Kobi Aracı Programı(SME Instrument); Ar-Ge, inovasyon ve uluslararası pazarlara açılma konusunda oldukça rekabetçidir. Bu programdan yeni ürün-süreç-teknoloji geliştirmek isteyen ve rekabetçilik seviyesini arttırmak isteyen KOBİ’ler yararlanabilmektedir. 3 Fazdan oluşan KOBİ Aracı programı, ilk fazda kavramsal fizibilite çalışmaları desteklenmektedir. Faz 2 ‘de demonstrasyon ve pazar uygulama çalışmaları, Faz 3’te ise ticarileştirme çalışmaları desteklenmektedir. Faz 1’de destek miktarı sabit olup 50 bin Avro, Faz 2’de ise %70 + %25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir. Faz 2 ‘de Avrupa Komisyonu katkısı en az 500 bin Avro, en fazla 2,5 milyon Avrodur.

2014-2018 yılları arasında Türkiye’den gerçekleştirilen başvurulardan sadece 34 adet proje desteklenmiş oluş, 10 adet projenin başvuru ve yürütme süreci E-CO Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir. E-CO Danışmanlık Kobi Aracı ve FTI Programları kapsamında TÜBİTAK tarafından akredite edilmiş birkaç kuruluştan biridir. 2014-2018 Türkiye istatistiklerine göre genel başarı oranı %2,9 olarak gerçekleşmiştir. Firmamızın başarı oranı ise %29 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Sıradaki Avrupa şampiyonu siz olmak istiyorsanız, size hizmet vermek için daima yanınızdayız.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.